Jaarstaten Hartelust


Op basis van art. 11a Wet op de Dierproeven moeten bedrijven die handelen in proefdieren jaarlijks een opgave doen van de aantallen en de herkomst van de bij hen aanwezige dieren. Zo ook Hartelust.