TNO

 

wijziging vergunning tot het verrichten van dierproeven, 1998

Registratieformulier

Aan- en afvoerstaten proefdieren


Tabellen proefdiergebruik


Jaarverslag proefdierdeskundige


vergunning fokken proefdieren, 2000, 2005, 2008
vergunning fokken proefdieren TNO triskelion te Zeist, 2011

Zienswijze TNO tegen openbaarmaking staten en tabellen

 


Onderzoeksplannen dierproeven.
TNO heeft op verzoek een aantal onderzoeksplannen uit de afgelopen jaren openbaar gemaakt. 

vergunningen van de Centrale Commissie Dierproeven

 


Terug