Crucell

 

vergunning tot het verrichten van dierproeven, 2001
intrekking vergunning, 2016
intrekking vergunning voor het fokken en afleveren van proefdieren, 2016

De activiteiten zijn in 2016 voortgezet onder de naam Janssen Vaccines & Prevention bv.


Inspectierapporten NVWA


zienswijze Crucell tegen openbaarmaking inspectierapporten, januari 2016 (met als bijlage een zienswijze uit 2011)

Een 'onafhankelijk' ethisch onderzoek naar Crucell, door DEC-Consult / Martje Fentener van Vlissingen, adviseurs van Crucell

Terug