Dierproefinfo.nl

Dier Experimenten Commissies

 

Dierproeven mogen alleen uitgevoerd worden met een positief advies van een, erkende, Dierexperimentencommissie.
Met de wijziging van de Wet op de dierproeven in 2014 is de tot dan toe geldende erkenning van de DEC's ingetrokken en moesten de DEC's die door wilden gaan opnieuw erkend worden. In 2015 is een zeventiental DEC's erkend, die bijna allemaal ook al voor die tijd erkend waren. Met deze wetswijziging zijn DEC's niet meer verplicht een jaarverslag op te stellen, waardoor elke vorm van controle onmogelijk wordt.Een aantal DEC's heeft de werkzaamheden gestaakt. Dat komt deels doordat de betrokken vergunninghouder geen dierproeven meer uitvoert.


Terug