Dienst Landbouwkundig Onderzoek

 

Intrekking vergunning tot verrichten van dierproeven, per 1 januari 2017   
Intrekking vergunning voor fok en afleveren proefdieren, per 1 januari 2017

De dierproeven zijn per deze datum voortgezet door de Stichting Wageningen Research

 

Onderzoeksplannen, ingediend bij de Centrale Commissie Dierproeven:

 


 

Terug