Pharming NV

 


vergunning fokken van proefdieren, 2000

Zienswijze Pharming tegen openbaarmaken staten en tabellen proefdiergebruik, september 2015    
Zienswijze Pharming tegen openbaarmaken inspectierapporten, januari 2016

uitspraak van rechtbank Limburg van beroep van Pharming tegen openbaarmaking stukken, 31 oktober 2016

Inspectieverslagen NVWA

Terug