Vrije Universiteit

  vergunning en aanvraag vergunning fokken van proefdieren, 2000, 2009 Registratieformulier Totaalstaat aan- en afvoer dieren Tabellen proefdiergebruik Inspectierapporten NVWA
jaarverslag dierproeven VU en VUmc 2013


vergunningen afgegeven door de Centrale Commissie Dierproeven


Terug