NIZO Food Research

 


In 2014 en 2015 heeft deze vergunninghouder geen dierproeven verricht.

Insoectierapporten NVWA


vergunningen afgegeven door de Centrale Commissie Dierproeven

 

 

Terug