AkzoNobel bv

 

vergunning dierproeven, 2014
intrekking vergunningen, 2016


proefdierkundige verslagen

 Tussen 2014 en de datum van de intrekking van de vergunning (2016) heeft Akzo geen aanvragen voor een proefdiervergunning ingediend bij de Centrale Commissie Dierproeven

 

Terug