Erasmus Medisch Centrum

 


vergunning fokken proefdieren, 2000, 2004


Inspectierapporten NVWA m.b.t. dierproeven

Tussen 2009 en 2012 heeft Erasmus MC een viertal 'publieksjaarverslagen' over dierproeven uitgegeven, propagandaverhalen over hoe noodzakelijk dierproeven wel niet zijn en hoe goed Erasmus MC voor proefdieren zorgt.


zienswijze Erasmus Medisch Centrum tegen openbaarmaking van staten en tabellen proefdiergebruik

vergunningen van de Centrale Commissie Dierproeven voor het verrichten van dierproeven

Erasmus MC, de grootste uitvoerder van dierproeven, is buitengewoon fel gekant tegen openbaarmaking van wat voor informatie dan ook over dierproeven en probeert alle openbaarheid door middel van gerechtelijke procedures en korte gedingen tegen te houden.

Terug