Radboud Universiteit Nijmegen

 


vergunning fokken van proefdieren, 2001, 2004, 2007
vergunning fokken proefdieren, 2001

Registratieformulier 1

Totaalstaat aan- en afvoer dieren

Tabellen proefdiergebruik


Inspectierapporten van de NVWA m.b.t. dierproeven


Proefdierkundig jaarverslag 

Jaarverslag Centraal Dierenlaboratorium UMC Radboud


vergunningen van de Centrale Commissie voor Dierproeven