Wageningen University

 

Vergunningen Wageningen University + aanvraagformulieren, 2009/2010 
Intrekking van de vergunning uit 2009      
Vergunning Wageningen University tot verrichten van dierproeven, 2017
     

vergunning fokken proefdieren, 2001   
vergunning fokken proefdieren, 2018

Tabellen proefdiergebruik

Totaaljaarstaat aan- en afvoer proefdieren

De universiteit moet op deze staten elk jaar opgave doen van het aantal dieren dat aan het begin van het kalenderjaar bij de universiteit is, hoeveel dieren er aangevoerd worden, hoeveel dieren gedood worden, hoeveel dieren afgevoerd worden en hoeveel dieren er aan het eind van het jaar zijn.
Normaal gesproken zouden er aan het eind van het jaar evenveel dieren moeten zijn als aan het begin van het volgend jaar. Dat is een boekhoudkundig uitgangspunt. Maar dat is niet het geval bij de Universiteit Wageningen. De formulieren 3a geven elk jaar grote verschillen weer. Zo waren er eind 2007 599 dieren meer dan begin 2008. Begin 2009 waren er plotseling 1728 dieren meer dan eind 2008.


Inspectierapporten NVWA


Onderzoeksplannen

Hieronder een steekproef van onderzoekplannen met de reactie van de Dierexperimentcommissie:

vergunningen van de Centrale Commissie Dierproeven

zienswijzen van Wageningen Universiteit over openbaarmaking vergunningen door Centrale Commissie Dierproeven, 2016
zienswijze over openbaarmaking vergunningen 2016578, 2016703, 2016723 en 2016724
zienswijze over openbaarmaking vergunningen 2016633, 2016749 en 2016765
zienswijze over openbaarmaking vergunningen 2016634, 2017895, 2017896, 20171304
zienswijze over openbaarmaking vergunningen 2016698, 2017816, 2017838, 2017874
zienswijze over openbaarmaking vergunningen 2017839, 20171009


vergunning fokken proefdieren, 2009

Terug