Dierproefinfo.nl

 

Deze site bevat informatie over dierproeven, gebruikte dieren, vergunningen en dergelijke.
Het verzamelde materiaal is afkomstig van informatieverzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur bij overheden en uit andere bronnen. Het bestaat voor het grootste deel uit de rapportages die vergunninghouders elk jaar aan de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) moeten indienen. De NVWA verwerkt deze rapportages, in veel gevallen geanonimiseerd, in een jaarverslag, Zo Doende.

Deze site zal in de nabije toekomst flink worden uitgebreid. 

 

Centrale Commissie Dierproeven

Dierexperimentencommissies

Vergunninghouders dierproeven

Fokkers en handelaren

 


toelichting registratieformulieren 3a, b en c (gebruikt tot en met 2013)    
toelichting registratieformulieren 5 (gebruikt tot en met 2013)    

toelichting registratieformulieren 2 (gebruikt vanaf 2014) 
toelichting registratieformulieren 3 (gebruikt vanaf 2014) 
We zijn blij als u ons informatie levert die nog niet op deze site is gepubliceerd. Dat kan via onderstaand mailadres.

mail: info (at) dierproefinfo.nl